algemene voorwaarden

Mijn werkwijze is helder en transparant. Als we samenwerken kun je op mijn volle inzet, eerlijke feedback en eerlijkheid rekenen. Hierbij stel ik het doel wat we afspreken voorop. In mijn trajecten focus ik me op toepassing in de praktijk en borging van het geleerde. Hiervoor is de rol van de leidinggevende en de deelnemer zelf van groot belang. 
Onderstaand zijn de algemene voorwaarden te downloaden.

Een belangrijke toelichting is van toepassing bij deelname aan de KUIL®-methodiek:
  • Deelname aan de KUIL®-methodiek geschiedt op eigen risico.
  • De ONT-wikkelaar, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een training.
  • De ONT-wikkelaar is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  • De ONT-wikkelaar is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer, opdrachtgever, contractpartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een training.
  • De deelnemer en opdrachtgever doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een KUIL®-training is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.
  • Tijdens alle activiteiten die in het kader van de toepassing van de KUIL®-methodiek worden aangeboden, is er een kans dat de deelnemer nat en/of vies wordt. Een deelnemer dient hier zelf passende kleding voor te hebben.Algemene Voorwaarden de ONT-wikkelaar B.V..pdf