KUIL®-methodiek

Ontwikkeling van mens en/in organisatie

De KUIL ® -methode is een wetenschappelijk getoetste trainingsmethodiek waarbij houding en gedrag centraal staan. De methode is in de jaren '90 van de vorige eeuw ontwikkeld en wordt sindsdien veelvuldig ingezet bij de ontwikkeling van teams en individuen. De methode wordt ingezet bij ontwikkeling- en verandertrajecten binnen organisaties. Met behulp van de KUIL ® -methode krijgt men in korte tijd zicht op individueel en teamfunctioneren, op kwaliteiten en belemmerende gedragspatronen. Dit inzicht geeft de mogelijkheid bij te sturen en 'nieuw' gedrag te ontwikkelen. De effecten en gevolgen daarvan worden zichtbaar gemaakt (en ervaren) en kunnen met de KUIL ® -methode verankerd worden. Dit leidt tot effectiever functioneren, een hoger welbevinden, betere prestaties en een hoger rendement.

De methode is gebaseerd op de uitgangspunten van 'action learning'. De KUIL ® -trainingen hebben als basisconcept dat deelnemers in praktische opdrachten met onbekende en onverwachte situaties worden geconfronteerd. 
Gezien de methodische setting waarin deze opdrachten plaatsvinden (geen directe associatie met de werkplek, uitdagen, tijdgebonden, met beperkte middelen en met een te variëren mate van stress) wordt heel direct een beroep gedaan op de kwaliteiten en eigenschappen van de deelnemers, en wordt authentiek gedrag zichtbaar. 

Hierdoor krijgen deelnemers de mogelijkheid om:
  • inzicht te verwerven in de effecten van eigen en andermans gedragspatronen;
  • deze bewust te ervaren;
  • eigen gedrag vanuit verschillende invalshoeken te bezien en te overdenken;
  • andere gedragskeuzes te maken en te ervaren wat dat oplevert.
Er zijn vier gelicenseerde trainers die de KUIL ® -methode kunnen begeleiden. Jacqueline Huisman is er daar één van. Meer informatie over de KUIL ® -methode:  www.kuiltrainingen.nl