KUIL®-training persoonlijke ontwikkeling voorjaar 2024

De KUIL®-training Persoonlijke Ontwikkeling wordt al vanaf de jaren ’90 met groot succes uitgevoerd en helpt deelnemers verder in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De KUIL®-training helpt deelnemers om in zeer korte tijd persoonlijke en gedragsmatige kwaliteiten en belemmeringen te ervaren en concreet te maken. Hierdoor kunnen deelnemers gedrag ontwikkelen dat hen in staat stelt effectiever om te gaan met toekomstige situaties en met situaties waarin zij belemmeringen ervaren.

De deelnemers krijgen tijdens de training inzicht in de wijze waarop ze reageren op situaties en op anderen, wat daarin effectief is en wat daarin belemmerend werkt. Deze inzichten worden gerelateerd aan de concrete individuele werksituatie en de individuele doelstelling van het trainingstraject. Daarnaast krijgen deelnemers zicht op persoonlijke kwaliteiten en drijfveren. Ze ontwikkelen kennis en vaardigheden om hun gedrag daar waar nodig uit te breiden of bij te stellen.

Gedrag en de effectiviteit ervan krijgen pas betekenis in de interactie en samenwerking met anderen. Daarom vindt de training plaats in groepen (van maximaal acht deelnemers). Tijdens de training worden deelnemers vertrouwd gemaakt met theoretische modellen waarmee men in staat is eigen gedrag en gedrag van anderen waar te nemen en te evalueren. Deelnemers kunnen daarmee zelf sturing te geven aan hun gedragsontwikkeling.

Het traject is gericht op gedragsverandering. Belangrijk is de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie helder in beeld te krijgen, in termen van houding en gedrag. Dit vindt plaats door middel van uitgebreide gesprekken met opdrachtgever en deelnemer(s). Na akkoord van de opdrachtgever wordt het KUIL®-traject uitgevoerd. Het gehele traject wordt afgesloten met een rapportage.

Tevens kan desgewenst naast de deelnemer zelf, ook de opdrachtgever handvatten krijgen om de ontwikkeling van betrokkene na de training

te blijven ondersteunen.


Opzet van de training

Intake

De intake bestaat in de regel uit twee gesprekken van elk ongeveer een uur:

·       Intakegesprek met opdrachtgever

In dit gesprek bespreken we met opdrachtgever wat de doelstelling van deelname is, bespreken we de werksituatie van betrokkene en kijken we vooruit naar het vasthouden van het geleerde in de praktijk.

 

·       Intakegesprek met de deelnemer aan de training

In dit gesprek geven we gedetailleerde informatie over de training, krijgen we inzicht in de achtergrond van de deelnemer en bespreken we de persoonlijke doelen en verwachtingen.

 

Trainingsblokken

Beide trainingsblokken starten op een avond en lopen door tot en met de middag twee dagen later. Elk blok duurt 6 dagdelen (inclusief twee overnachtingen) en vindt plaats op onze trainingsaccommodatie in Westelbeers.

  

Trainingsblok 1

In het eerste blok ligt het accent op ‘ontdekken’. Overdag vinden praktische oefeningen plaats. Die gebruiken we om de deelnemers te helpen hun feitelijk gedrag te evalueren in relatie tot hun doelen. In de avonduren reiken we theorie aan. Dat stemmen we af op de doelen van de deelnemers en wat er overdag aan de orde is geweest.

Blok 1 wordt afgesloten met een persoonlijke opdracht. Deze opdracht sluit aan bij de doelstelling van de deelnemer, bij de inzichten en ervaringen die in dit blok zijn opgedaan en bij de concrete werksituatie van de deelnemer.

 

Trainingsblok 2

Het tweede trainingsblok vindt 4 tot 6 weken na het eerste blok weer plaats in Westelbeers. In dit blok besteden we gericht aandacht aan het bewust inzetten van (nieuw) gedrag. In dit blok ligt het accent op ‘uitproberen’. Deelnemers krijgen de gelegenheid om te overleggen over opdrachten die precies passen bij hun leerdoelen. De feedback stemmen we nog steeds af op elke deelnemer afzonderlijk. Het tempo en de intensiteit nemen toe, zodat iedereen volop kan werken aan nieuw gedrag – in balans met doorleefde kwaliteiten.

 

Tussentijds coachingsgesprek

Tussen beide trainingsblokken hebben we een persoonlijk gesprek met de deelnemer. In dit gesprek wordt teruggekeken op het eerste trainingsblok en wordt de individuele opdracht besproken. Dit is vaak aanleiding om de persoonlijke ontwikkelingsdoelen bij te stellen. Dit gesprek vindt in de regel plaats op het werk van de deelnemer en duurt ongeveer 1,5 uur.

 

Schriftelijk ontwikkelingsadvies en afrondend gesprek

De doelstelling, reikwijdte en onderdelen van het schriftelijk ontwikkelingsadvies worden van tevoren afgesproken. Dit advies gaat in op de (verdere) individuele ontwikkeling en het vasthouden ervan. In het afrondend gesprek wordt het advies met opdrachtgever en betrokkene besproken, overigens niet eerder dan nadat betrokkene het advies heeft vrijgegeven.

 

Data

In 2024 hebben we een  open inschrijving gepland staan in het voorjaar:

-       Intake:                      in onderling overleg

-       Trainingsblok 1:         dinsdag 11 maart 2024 vanaf 19.00 uur t/m donderdag 13 maart 2024 17.00 uur

-       Tussentijds coachingsgesprek: in onderling overleg

-       Trainingsblok 2:         dinsdag 23 april 2024 vanaf 19.00 uur t/m donderdag 25 april 2024 17.00 uur

-       Afrondend gesprek: in onderling overleg


Deze training wordt uitgevoerd door Otto Lolkema en Jacqueline Huisman.