visie op ONT-wikkelen

We kijken met een nuchtere blik naar het ont-wikkelen van menselijk potentieel. Hierbij werken we op basis van de principes van Action Learning. Hierbij gaan we ervan uit dat mensen leren door te doen, te experimenteren, te ervaren en te reflecteren. De praktijk van de deelnemers staat hierbij centraal. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • ont-wikkelen en leren is een continue proces wat vooral doorgaat na een training;
  • ont-wikkelen en leren is zowel een individueel als een groepsproces;
  • deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces;
  • de begeleider zorgt voor een effectief leerproces en leerklimaat.


Mensen hebben vaak weinig zicht op hun gedrag en houding en de effecten die dit heeft op anderen en hun omgeving. Anders gezegd: WAT men doet en wat het gevolg daarvan is. Daarnaast kan ook een helder besef van motieven, behoeften en doelen die men nastreeft ontbreken. Anders gezegd: WAAROM  men iets doet. Persoonlijke ont-wikkeling ontstaat wanneer mensen hun behoeften en (levens)doelen beter leren kennen en gedrag ontwikkelen om dat in hun leven en in hun werk waar te maken. Daar ligt een groot belang voor de persoon, maar ook voor de organisatie waarin men werkt.

Gelijkwaardigheid en respect voor de mensen met wie en voor wie wij werken is daarbij essentieel.